Olyckan inträffade vid elvatiden på fredagsförmiddagen och flera ögonvittnen varskodde räddningstjänsten. Kvinnan befann sig vid en av de två klättringsleder som finns under bron, när hon störtade handlöst från mellan 30 och 40 meters höjd.

När räddningspersonal nådde botten på ravinen var kvinnan fortfarande vid liv, men drabbades senare av hjärtstillestånd och avled på platsen. Enligt Diario Sur förefaller det som att hon inte brukat fästselar under klättringen, trots att hon bar dessa på sig och att det finns en särskild vajer avsedd för detta.