Branden uppstod på söndagsförmiddagen nära det gamla vakttornet vid kusten och misstänks ha orsakats av att det bränts sly, utan tillstånd, Den hårda vinden som rådde vid tillfället i området gjorde att lågorna spred sig sig snabbt och det tog drygt ett dygn att släcka branden. Den drabbade sammanlagt 36 hektar, av vilka nära tre hektar var skyddad naturmark.

Flera hus har helt förstörts och lågorna har även skövlat avokadoodlingar. Bland de drabbade finns en familj med tre små barn. En insamling har organiserats med kort varsel för att hjälpa de personer som förlorat allt de ägde på grund av branden.