Mercadona har omkring 93.300 anställda och i en kommuniké betonar företagsledningen att den alltid värnat om att personalen ska bibehålla sin köpkraft. Höjningen blir därför anmärkningsvärd, när inflationen befinner sig på den högsta nivån på 30 år.

Den annonserade lönehöjningen av Mercadona är omkring dubbel så stor som den som generellt avtalas mellan arbetsmarknadens parter inför 2022. Detta innebär att många kommer att förlora köpkraft på grund av inflationen, men samtidigt finns farhågor för att en regelrätt inflationsanpassning skulle bidraga ytterligare till prisstegringar.