Kommunledningen har tillsammans med vattenbolaget Aguamed satt upp en isbana i ett tält vid Dique de Levante, intill hamnen. Den är öppen förmiddagar och eftermiddagar fram till 9 januari.

Det rör sig om en isbana på drygt 500 kvadratmeter som kostar sex euro för 40 minuter. Skolor erbjuds rabatter under skoltid.