Portot har under flera år stigit mer än inflationen och denna gång är inget undantag. Detta trots att Correos har flera av sina tjänster statligt subventionerade och att konkurrensverket CNMC uttryckligen avrått från kraftiga prishöjningar av portot, som bidrar till en ännu högre inflation.

Standardportot för riksförsändelser upp till 20 gram har höjts från 70 till 75 cent, vilket motsvarar en ökning på 7,1 procent. När det gäller ordinarie brev inom Europa är höjningen på tio procent, från 1,50 till 1,65 euro.

Den största höjningen omfattar dock paket, där så kallade blå försändelser upp till ett kilo nu kostar 15 euro, vilket är 18,5 procent dyrare än förra året.