För att på bästa sätt tillmötesgå marknadens önskemål erbjuder Ambera möjligheten att deltaga i en enkät, som vid önskemål kan fyllas i anonymt. Det rör sig om sammanlagt tolv frågor som berör exempelvis vad som anses viktigast vid val av bostadsområde och hur stor prioritet det sociala umgängeslivet har.

Ambera projekterar i La Duquesa (Manilva) det som i USA kallas Community Living. Svaren på enkäten ska hjälpa företaget på bästa sätt anpassa sitt utbud och sina tjänster till efterfrågan.

Klicka här för att deltaga i enkäten:
https://no.surveymonkey.com

Mer information om Ambera:
https://ambera.com