En majoritet av löntagarna i Spanien förlorar i år köpkraft. Det framgår av att de genomsnittliga lönehöjningarna kommer att vara hälften så stora som inflationen. Mot slutet av 2021 låg inflationen på nära sju procent på på årsbasis, medan den officiella siffran för året väntas hamna på 3,1 procent.

En majoritet av de ekonomiska experterna liksom bland annat vice ordföranden i den europeiska centralbanken Luis de Guindos har varnat för att försöka anpassa lönerna till den rekordhöga inflationen. Detta då det skulle leda till att priserna stegras ännu mer.

De ledande fackföreningarna har slutligen accepterat höjningar som motsvarar knappt hälften av inflationen. De protesterar samtidigt mot att arbetsgivarnas utgångspunkt i förhandlingarna inte var några höjningar alls.