Tidningen El Diario har erhållit siffran från insynsmyndigheten, som anger att 95 procent av de förlorade doserna tillhör AstraZeneca och Janssen. De har inte brukats på grund av ändrade strategier och orsaken är sålunda inte så mycket dålig administrering av preparaten som att några valts bort med tiden.

Det mest brukade preparatet från Pfizer måste brukas inom fem timmar från att det avfrostats. Trots det uppges endast 20.620 doser har löpt ut, medan mer än 36 miljoner delats ut.