Genom att baka ihop beslutet om fortsatt påbud med andra frågor som inflationsanpassningen av pensionerna gick förslaget igenom i parlamentet, trots att en majoritet var emot själva påbudet. Ja-rösterna från baskiska PNV avgjorde omröstningen, medan ett flertal grupper som normalt röstar med regeringen lade ned sina röster.

Påbudet på munskydd utomhus annonserades av regeringschefen Pedro Sánchez 22 december, efter mötet med landets regionalpresidenter. Det gjordes för att vidtaga någon form av åtgärd när den sjätte smittvågen började stiga explosionsartat, utan att behöva inskränka rörelsefriheten inför jul och nyår.

Även om beslutet stöddes av en majoritet av regionalpresidenterna uppges smittskyddsexperterna inte försvara munskyddskravet utomhus, då dess effektivitet är starkt ifrågasatt. Medan andra länder som tillämpat påbudet, som Italien och Frankrike, nu häver det består kravet i Spanien tills vidare. Detta alltså trots att en majoritet av de folkvalda egentligen är emot det.