Beslutet har fattats av det regionala expertrådet och därmed ansluter sig ögruppen till andra spanska regioner som redan hävt kravet på Covid-bevis för att komma in på serveringar. Inte heller för att besöka sjukhus och vårdhem kommer det längre vara nödvändigt med intyg.

Hälsovårdsrådet Patricia Gómez hänvisar främst till det minskade trycket på vården, för att förklara beslutet. Hon försvarar samtidigt tillämpningen av åtgärden, dels för att begränsa smittspridningen under den explosiva fasen och dels för att uppmuntra de som ännu inte vaccinerat sig att ta doserna. Enligt regionalstyret har 44.000 personer på öarna sett till att vaccinera sig sedan påbudet infördes.

Det enda intygskravet som nu består är för vårdpersonal. De som ännu inte är vaccinerade måste fortsatt göra ett PCR-test tre gånger i veckan för att få gå till jobbet.