Lokalpolisen har utrustats med mobil radar, som till en början brukats för att kartlägga var det förekommer flest överträdelser. På vissa håll har det vidtagits förebyggande åtgärder som installationen av upphöjda övergångsställen, som fungerar som farthinder.

Trafikrådet Isabel González annonserar att fartmätarna nu kommer att brukas även för att utdela böter. De kontroller som gjorts runt om i kommunen visar att på gator som Calle Orquídeas, i Torreblanca, överskrider mer än hälften av fordonen (55 procent) hastighetsgränsen. På strandpromenaden uppges vart femte fordon köra för fort, medan andelen på Calle Maestra Azpiazu uppgår till 28 procent.