Samarbetet mellan Spanien och Sverige i miljöfrågor avtalades i samband med det spanska kungaparet Felipe och Letizias statsbesök i Stockholm, i november förra året. En omedelbar uppföljning var ett seminarium som hölls 11 februari i Sverige ambassad i Madrid. Under rubriken ”Sweden + Spain Green Alliance” deltog bland andra Sveriges handelsminister Anna Hallberg, via videokonferens.

Spanien har en utarbetad strategi med 2050 som horisont. Sverige stöder den planen och vill inte ligga efter när det gäller miljöambition. Handelsminister Anna Hallberg betonar att Sverige har ambitionen att bli det första landet inom OECD att uppnå noll avtryck vad gäller kolutsläpp. Vid seminariet 11 februari framhöll hon att Spanien och Sverige redan går i täten när det gäller satsningar på grön utveckling och ett nära samarbete mellan de två länderna kommer att påskynda denna utveckling ytterligare. Hon nämner som konkreta samarbetspunkter teknisk know how, innovation och investeringar.

Evenemanget i Madrid arrangerades av Sveriges Ambassad, i samarbete med Business Sweden och Svensk-Spanska Handelskammaren i Madrid och Barcelona. Direktören för Business Sweden i Madrid Samira Grylin-Allalou poängterade att miljöprojekt är lönsamma för företagssektorn. Hon tillade att Sverige har en lång tradition av internationella satsningar på hållbar utveckling och leder framtagandet av ny miljövänlig teknik och hållbara system.

Huvudtalare vid seminariet var direktören för föreningen Forética, Germán Granda. Han förklarade att det nuvarande årtiondet är avgörande för att lyckas bromsa klimatförändringarna. Då detta kräver konkreta aktioner lovordar Granda alliansen mellan Spanien och Sverige, som ligger i linje med dessa principer.

Alliansen omfattar inte bara ländernas institutioner, utan även ett stort antal nyckelföretag. De har undertecknat ett manifest med gemensamma mål och där det framhålls att grön utveckling, tvärtom mot att vara kostsam, är en möjlighet till utveckling och innovation. Bland de företag som ingår i alliansen finns AFRY, Alfa Laval, Azelio, Charge Amps, Eurobattery Minerals, Fagerhult, Svea Solar, Swegon och Volvo Cars.