Insamlingen, under parollen ”Give Peace a Chance”, arrangerades av föreningarna Nerja Friends Scandinavia samt Nerja4you och hölls hos Fitzgerald´s Live Music Bar. Den leddes av Tomas Edström, Adrian Fitzgerald och Joe Anderton. Ett flertal sponsorer, musiker och konstnärer uppges ha deltagit.

Pengarna kommer att brukas för att skicka brådskande förnödenheter som mat och kläder till Polen, som är det land som tagit emot flest flyktingar från Ukraina. Sändningen går iväg i bussar, som ska ta med sig ukrainska flyktingar tillbaka från Polen till Nerja.

Behovet av hjälp är stort, speciellt i form av boende och skolplatser. Många flyr utan att få med sig sina personliga ägodelar.

Mer information:
https://www.facebook.com