Spaniens regering vill inte bara begränsa gasprisets inverkan på hela elmarknaden utan även reglera i efterhand de miljonvinster som den onormala energisituationen sedan flera månader genererats av producenter av grön energi, som sol, el och vatten. Dessa har sett hur deras marginaler ökat avsevärt tack vare att energipriset styrts av den rekorddyra naturgasen, ett fenomen som benämns ”intäkter från himlen”.

Tack vare det undantag som Spanien och Portugal beviljats av EU kan de två regeringarna nu under en begränsad period intervenera energimarknaden. Det gör att priset på naturgas kommer att regleras och dessutom separeras från de övriga, betydligt billigare energiformerna.

Men Spaniens regering begränsar sig inte till att från och med nu sätta ett tak för elbolagens vinster. Den kräver dessutom att intäkterna från himlen som erhållits de senaste månaderna återgår till staten. Dessa beräknas uppgå till 1,8 miljarder euro.

Skälet till att förnyelsebara energikällor ersätts inom EU till samma pris som naturgas, trots att de första är betydligt billigare, grundar sig i viljan att stimulera den gröna sektorn. Detta har sin logik så länge grön energi är marginell, men då den på Iberiska halvön utgör en majoritet av energikällorna har Spanien och även Portugal en längre tid krävt att denna modell ska upphöra och att priset för gas och övriga energikällor ska separeras.