Enligt en rapport som presenterats av arbetsgivarförbundet Cepyme, har 95 procent av landets småföretag fått sina marginaler krympta på grund av stigande omkostnader. Hela 60 procent uppger att de lider allvarligt av prisökningarna, medan 15 procent menar att verksamheten till och med hotas.

Av de tillfrågade medlemmarna i Cepyme uppger mer än hälften, 58 procent, att de tvingats höja sina egna priser för att kompensera utgifterna. Av dessa skyller 71 procent på stigande leverantörskostnader och övriga 29 procent på de rekordhöga energipriserna.