De tre första månaderna av året har varit komplicerade i flera avseenden. Det anses därför ofrånkomligt att det skulle gå ut över den ekonomiska tillväxten, som legat på minst två procent de tidigare kvartalen.

Det var inte bara den extremt höga inflationen, som en konsekvens av de rekordhöga energipriserna, som hämmade tillväxten. De senaste månaderna har även präglats av en släpande pandemi, en omfattande transportstrejk, fortsatt brist på en del komponenter och inte minst kriget i Ukraina. Som en konsekvens av detta uppges konsumtionen i landet ha sjunkit med 3,7 procent, jämfört med föregående kvartal.

Efter att flera finansinstitut skrivit ned sina tillväxtförväntningar för Spanien har även regeringen nu tvingats krypa till korset. Det nya tillväxtmålet för i år ligger på 4,3 procent, vilket visserligen är högt men betydligt lägre än de 7,0 procent som låg som bas för årets budget. Arbetslösheten väntas dock fortsätta sjunka under året och stänga 2022 på 12,8 procent.

Inflationen tros ha nått sin topp i mars och fortsätta sjunka successivt, efter en preliminär nedgång i april till 8,4 procent. Nedgången i mars är på 1,4 procentenheter. Det tillskrivs dels bromsande åtgärder av regeringen, som subventionerna av bränslet, men även gynnsammare klimat som gjort att bruket av förnybara energikällor varit större, något som bidragit till att sänka energipriserna.

Det som fortsatt är bekymmersamt är att den underliggande inflationen ännu stiger och ser ut att vara uppe i 4,4 procent. Det är den högsta nivån sedan 1995 och innebär att de höga energipriserna på allvar pressat upp priset på andra varor, främst livsmedel. Trots det menar regeringen att inflationen vid årsskiftet kommer att sjunka tillbaka till runt 6,0 procent.

Till nästa år räknar nu regeringen med en tillväxt på 3,5 procent och en arbetslöshet som sjunker fortsatt till 11,7 procent av den arbetsföra befolkningen.