Ministerrådet har antagit ett lagförslag, som är en utveckling av den konsumentlag som redan behandlades i november. Den kräver bland annat att alla större bolag liksom de som tillhandahåller grundläggande tjänster måste erbjuda personlig kundservice som alternativ, vid sidan av automatiska telefonsvarare. En utveckling av detta är att minst 95 procent av alla inkommande samtal till kundservice måste besvaras inom tre minuter.

Reformen har presenterats av konsumentministern Alberto Garzón, som menar att bristfällig kundservice orsakar familjer en enorm förlust av energi, tid och pengar. Han framhäver speciellt de stora skillnaderna i företagens behandling av kundärenden när ett kontrakt tecknas och när kunden önskar avsluta det.

Lagförslaget som nu ska behandlas i kamrarna ställer skärpta krav på kundservice hos företag med mer än 250 anställda och hos alla som erbjuder bastjänster som el, gas och vatten. Detta inkluderar att kunder ska kunna få assistans av en fysiskt person och att reklamationer ska behandlas inom rimliga tider. De företag som på ett eller annat sätt bryter mot bestämmelserna kommer riskera böter på upp till 100.000 euro.