Guardia Civil uppges ha förhört de fyra arbetarna, som enligt El País ska ha arbetat vid storgården La Resina, den eftermiddag då branden startade. Bruket av stora maskiner i naturen kräver särskild aktsamhet och 8 juni rådde ett flertal omständigheter som innebar att brandrisken var extrem. Det blåste så kallad terral, som är heta inlandsvindar som pressar upp temperaturerna kraftigt.

Gården La Resina ägdes tidigare av den libyske ledaren Gadaffi och breder ut sig över 6.500 hektar i Pujerra, Júzcar och Benahavís. Det var just dessa kommuner som drabbades av branden, som skövlade mer än 3.500 hektar, bestående främst av kastanjeodlingar. Omkring 3.000 personer fick evakueras från flera olika bostadsområden i Benahavís, inkluderat själva byn.

Släckningsarbetet har varit mödosamt och flera eldhärdar har återuppväckts mer än en vecka efter att lågorna hamnade under kontroll. De har dock kunnat släckas snabbt, tack vare att bekämpningspersonal fortfarande arbetar i området. Tre brandmän brännskadades under bekämpningsarbetet, men samtliga uppges nu ha blivit utskrivna från sjukhuset.

Branden i Pujerra uppstod mycket nära det område som led storbranden vid Sierra Bermeja, i september förra året. Talesmän för miljöenheten Infoca tillbakavisar dock spekulationerna om att det skulle finnas någon koppling mellan de två eldsvådorna. Den första befinns ha varit anlagd, medan den i Pujerra av allt att döma orsakades av grov ovarsamhet.