Fler än 800 personer uppges ha avlidit i Spanien i juni på grund av värmeböljan och hittills i juli överskrider siffran 500. Detta enligt siffror från folkhälsoinstitutet Carlos III. Allmänheten uppmanas söka svalka i skuggan, men många tvingas befinna sig i solen på grund av sitt jobb. Det gäller speciellt bygg-, väg- och renhållningsarbetare. Ett av de mest uppmärksammade fallen den senaste tiden är en 62-årig kommunal städare i Madrid, som avled efter att han tvingats arbeta mitt på eftermiddagen när det var 38,9 grader i skuggan.

Tidningen El País uppmärksammar i en artikel att den spanska arbetsmiljölagen saknar konkreta instruktioner vad gäller hetta. Det specificeras att arbetsplatsen måste hålla en temperatur på mellan 14 och 25 grader om det handlar om fysiskt hårt arbete och mellan 17 och 27 grader vid lindrigt fysiskt arbete. Reglerna refererar dock endast till arbetsplatser inomhus.

Företagen i Spanien styrs i första hand av arbetsmiljölagen från 1995, vars 14:e paragraf fastställer att arbetsgivaren ska garantera de anställdas säkerhet och hälsa i alla aspekter som berör deras jobb. Närmare detaljer om förhållandena vid extrem hetta saknas.

Fackföreningar som Comisiones Obreras efterlyser att det införs tydliga förhållningsregler vid extrema temperaturer i arbetsmiljölagen. Arbetsmarknadsministern Yolanda Díaz lovar fler arbetsinspektioner och garanterar åtgärder mot de arbetsgivare som inte värnar på ett tillfredsställande sätt om de anställdas säkerhet och hälsa.