Genomsnittspriset för energin fastställdes till 30 augusti till 459,4 euro per megawattimme. Det är den högsta nivån sedan regeringens pristak på naturgas började tillämpas och överträffas endast av marknadspriset de två första dagarna efter invasionen av Ukraina. Rekordet hittills ligger på 544,98 euro per megawattimme.

Trots pristaket på naturgas har energipriset i Spanien stigit kraftigt de senaste dagarna, beroende på att producenterna av naturgas måste kompenseras för skillnaden mellan pristaket och det reella marknadspriset. Trots det innebär pristaket en besparing för främst abonnenter med timtaxa och marknadspriset i Spanien är betydligt lägre än i många andra EU-länder.