De gripna är enligt El Diario de la Vega ryska och ukrainska medborgare, mellan 32 och 40 år gamla. De ska ha annonserat byggtjänster som sedan aldrig utfördes, men för vilka de tog förskottsbetalning. I vissa fall infann de sig hos kunden, men instället för att utföra det avtalade arbetet länsade de bostaden när ägaren inte var närvarande.

Polisen uppges ha återtagit en del av stöldgodset, som bestod av både dyrbara klockor, en myntsamling samt antika böcker.