Ett avtal har slutligen nåtts mellan luftfartsverket AENA och det andalusiska mediabolaget Canal Sur. Det innebär att ett kommunikationstorn som hittills hämmat trafiken ska rivas och Canal Surs lokaler öster om flygplatsen ljudisoleras. Tornets höjd har hittills förhindrat att starter och landningar kunnat ske vid den östra sidan av landningsbanan, det vill säga den som vetter mot havet.

Den nya landningsbanan stod klar 2012 men har hittills endast kunnat brukas till hälften, då den enbart tjänat för starter alternativt landningar, beroende på vindriktningen. Flygplanen startar och landar som regel i motvind och när den kommit in från havet har det sålunda endast gått att landa på den nya banan.

Trots att avtalet i teorin utökar flygplatsens trafikkapacitet avsevärt väntas starter och landningar på havssidan om den nya landningsbanan endast ske i undantagsfall. Detta beroende på dess närhet till naturområdet vid Guadalhorcefloden och dels för att området vid kustbandet är relativt tätbebyggt och kommer att utstå höga bullernivåer, främst när flygplan lyfter i riktning mot havet.