Migranterna nådde bukten Tío Ximo 26 december och det som väckt störst uppmärksamhet är att en av dem är rullstolsbunden. Det rör sig enligt Europa Press om fem män och två kvinnor, en av dem gravid, tillhörande två familjer. De fördes enligt gällande protokoll till hamnen i Alicante, där de sedan omhändertagits medan deras ärende behandlas.

Migranterna uppger att de rest från Tipaza i Algeriet och att de nådde den spanska kusten efter två dygn till havs. Alla uppges befinna sig väl och ingen behövde sålunda läkarvård.