Förra året omkom 1.145 människor på de spanska vägarna. Till detta ska räknas de som omkommer i innerstad, som till stor del är cyklister och fotgängare. Den siffran är ännu inte fastställd för förra året men uppgick 2021 till 417 dödsoffer.

Spanien registrerade 1993 hela 4.630 dödsoffer och minskningen av trafikdöden i landet har väckt stor uppmärksamhet internationellt. Idag har Spanien en av de lägsta dödsfrekvenserna inom EU med i genomsnitt 32 offer per miljon invånare, mot 44 inom EU. Däremot så har siffrorna de senaste åren stagnerat och dessutom stigit det senaste decenniet med sex procent när det gäller fotgängare, cyklister och mopedförare. Endast pandemiåret 2020, när det rådde lockdown under flera månader, lyckades Spanien pressa ner dödstalen under tusen personer.

Experter debatterar nu om man nått en gräns. Införandet av poängkörkortet 2006 utgjorde en revolutionerande förändring av tendensen, men justeringar som gjorts av trafiknormerna efter det har endast haft marginella effekter. Det skriver tidningen El Diario.

Direktören för trafikverket DGT Pere Navarro anser att det fortfarande finns marginal för att pressa ner dödstalen, men ser också vissa negativa tendenser som bland annat har med pandemin att göra. Dels har en del trafikanter blivit sämre förare för att de inte brukat fordonet under en lång period och dels har många fått en mer slapphänt attityd.

Många menar att de framtida kampanjerna i första hand måste inriktas på att skydda de mest utsatta i trafiken, som är fotgängare och cyklister, där tendensen alltså inte bara är en stagnation utan till och med en ökning av dödsfallen.