När subventionen infördes i mars 2022 väckte den ett ramaskri i tjurfäktningskretsar, då det visade sig att sektorn undantagits från kulturstödet. Detta överklagades också av stridstjursstiftelsen Toro de Lidia, som nu fått rätt av HD. Domstolen går inte in på frågan om huruvida tjurfäktning ska klassas som kultur, men finner att regeringen inte motiverat i tillräcklig utsträckning skälet till att tjurfäktningar är undantagna från de föreställningar som kan betalas med kulturchecken till ungdomar.

Enligt de fastställda reglerna ska hälften av av stödet på 400 euro kunna brukas för att köpa inträdesbiljetter till teater, bio liksom museer. Tjurfäktningar är inte det enda skådespel som hade undantagits utan även idrottsevenemang. Genom utfallet i Högsta domstolen måste nu tjurfäktningar inkluderas i utbudet som kan bekostas med kulturchecken.