Reformen vidtas mot bakgrund av den kontroversiella samtyckeslagen, vars kryphål möjliggjort för mer än 500 straffade att få sina straff sänkta och för flera dussin att slippa ut från fängelset. Protokollet fastställer inte automatisk information till kvinnor om deras partners eventuella brottsregister, utan ställer särskilda villkor och överlåter till polisen att avgöra behovet i varje enskilt fall.

Inrikesdepartementet strävar efter att erbjuda kvinnor bättre skydd. Om en kvinna anmäler ett misshandelsfall kan kännedomen om att partnern tidigare begått liknande dåd mot andra personer bidraga till att såväl polisen som hon själv vidtar särskilda försiktighetsåtgärder. Protokollet fastställer däremot att polisen endast får röja information om eventuella våldsdåd för vilken individen dömts och som inte går tillbaka mer än fem år i tiden.