Det var det dåvarande oppositionspartiet under ledning av Mariano Rajoy som presenterade en anmälan 2010 mot den just antagna abortlagen. Reformen drevs igenom av Zapateroregeringen och gick ut på att istället för att tillåta abort endast vid konkreta situationer fastställdes lagliga tidsperioder. Det innebar att kvinnor inte längre behövde motivera skälet till att de önskar avbryta sin graviditet och att abort i praktiken blev en grundläggande rättighet.

Abortfrågan är så pass infekterad, speciellt för Partido Popular, att när partiet kom till makten med egen majoritet 2011 var regeringen inte förmögen att ändra tillbaka abortlagen. Det enda som revs upp var minderåriga flickors möjlighet, från 16 års ålder, att kunna utföra abort utan varken medgivande eller kännedom av sina föräldrar eller målsmän.

Likaså har den under många år konservativa majoriteten i Författningsdomstolen varit ovillig att ens behandla Partido Populars anmälan av lagen. Det är först nu, efter att Författningsdomstolen fått en majoritet av progressiva domare, som ärendet avgjorts. Anmälan har avslagits i sin helhet, med sju röster mot fyra.

Trots att Partido Popular vägrat dra tillbaka sin anmälan under alla dessa år stöder den nuvarande partiledaren Alberto Núñez Feijóo utfallet och tillägger att han personligen finner den nuvarande abortlagen vara den mest lämpliga.