Med 185 röster för, 154 emot och tre nedlagda röster antogs 16 februari såväl translagen som en reform av abortlagen. Det utgör nya framgångar för jämställdhetsministern Irene Montero, samtidigt som stormen kring samtyckeslagen fortfarande rasar. Regeringskoalitionen har ännu inte lyckats enas kring en justering av lagen som förhindrar att fler dömda våldtäktsmän får sin straff reducerade.

Motståndet mot den nya translagen gäller främst att vem som helst utan särskild prövning nu har rätt att byta kön, rent juridiskt. Speciellt kontroversiellt är det faktum att målsmän inte har något ord med i laget från att personen fyllt 16 år. Men även yngre än så ges möjlighet att ändra sin könstatus, mellan 14 och 16 år om de har sina målsmäns godkännande och till och med mellan 12 och 14 år, men då krävs dessutom ett juridiskt utlåtande.

Det rör sig sålunda om könsbyte i juridisk mening, vilket inte kräver kirurgiska och/eller medicinska ingrepp. Trots det menar en del feministgrupper att det utgör ett hot mot kvinnor. En av de som lade ner sin röst i parlamentet var tidigare vice regeringschefen Carmen Calvo (PSOE), som visat reservationer beträffande även andra lagreformer som drivits av jämställdhetsministern Irene Montero (Unidas Podemos).

För Montero däremot är den slutgiltiga translagen inte fullt så ambitiös som hon hade önskat, men utgör ändå en milstolpe för hela hbtqia-kollektivet. Samtidigt poängterar Montero att precis som med andra feministlagar kommer det krävas stora ansträngningar för att få alla instanser att följa de nya bestämmelserna.

Reformen av abortlagen har å sin sida antagits endast dagar efter att Författningsdomstolen styrkt den ursprungliga lagen från 2010. Partido Popular överklagade lagen, som övergick från att tillåta aborter endast vid särskilda situationer till inom fasta tidsperioder. Efter att överklagandet mer än tolv år senare förkastats i sin helhet av Författningsdomstolen säger den nuvarande PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo att han respekterar den gällande abortlagen.

Den reform som nu antagits syftar bland annat till att abortmöjligheten garanteras överallt inom den spanska offentligvården. Det har nämligen visat sig att i en del områden där främst Partido Popular styr har det presenterats många förhinder och ofta har ingreppen remitterats till privata kliniker.