Repsol, Iberdrola, Naturgy och Endesa redovisar för förra året ett resultat på sammanlagt 12,78 miljarder euro. Det är 41 procent mer än 2021, som i sig var ett mycket bra år. Bolagen gynnades stort av de rekordhöga el- och bränslepriserna, som främst orsakades av kriget i Ukraina.

Oljebolaget Repsol registrerade en ökning av sin vinst jämfört med föregående år på hela 70 procent. Den uppgick till 4,251 miljarder euro. Än mer tjänade energibolaget Iberdrola, som redovisar en vinst på 4,339 miljarder. Det är tolv procent mer än 2021, men däremot noterade bolaget en minskning av resultatet på den spanska marknaden med 19 procent.

Endesa redovisar en vinst under 2022 på 2,541 miljarder euro och Naturgy på 1,649 miljarder. Det senare är 36 procent mer än 2021.