Förra året noterade Amazon en omsättning i Spanien på 6,4 miljarder euro. Bolaget anger inte hur stor vinsten var, men även om resultatet ökade något mindre än året före (elva procent) så är tillväxten fortfarande stabil. Samtidigt ökade personalstyrkan med 2.000 personer fler än vad som planerades inför året, trots att Amazon varslat totalt 27.000 anställda runt om i världen om uppsägning.

Amazon har i dagsläget 40 center i Spanien och har sedan 2011 investerat 13 miljarder euro i Spanien, av vilka 3,7 avsattes 2022. Enligt bolaget betalade de förra året 317 miljoner euro i skatter och sociala avgifter för sina anställda i Spanien.