Utvinning av energi från jordvärme är inget nytt, men forskare vid universitetet i Navarra uppges ha tagit fram en teknik som inte brukar ångturbiner och som därmed kräver minimalt underhåll. Flera sådana aggregat ska enligt planerna installeras i maj månad vid Islote de Hilario, som är den kulle på vilken restaurangen i nationalparken är uppförd.

De geotermiska anläggningarna kommer enligt Canarias7 generera stabilt upp till tolv kilowattimmar per dygn, som kommer att kunna tillfredsställa energibehovet för ett flertal av installationerna i och kring restaurangen. Marken är så het vid platsen att turister får se hur torra kvistar antänds och vatten på sekunder slungas ut ur rör som vattenånga. Restaurangen har till och med en grill som består av ett fem meter djupt hål, där vulkanvärmen tillreder olika kött- och fiskrätter.