Kontroversen kring legaliseringen av olagliga bevattningar intill Spaniens största nationalpark Coto de Doñana, i Huelva, har satt problemet med intensivjordbruken än mer i fokus. Samtidigt som allt fler områden i Spanien blir torrlagda växer antalet bevattningsområden. Nära en fjärdedel av jordbruksområdena i Spanien, 23 procent, brukar i dagsläget konstbevattning. Det överträffas endast av Italien, inom EU.

Hela 80 procent av vattenkonsumtionen i Spanien upptas av jordbruket. Andelen har stigit stadigt de senaste åren, samtidigt som tillgången på vatten minskat betydligt. Det är en ekvation som inte går ihop på sikt och som under senare år bland annat lett till konfrontationer mellan olika områden om tillgången till olika vattendrag.

Tidningen El Diario belyser i en artikel hur det enorma vattenbehovet från intensivjordbruket även drabbar några av Spaniens känsligaste våtmarker. Det handlar såväl om nationalparken Coto de Doñana som nationalparken Tablas de Daimiel, i Castilla-La Mancha. Där har vattenresurserna på endast två månader sjunkit med 40 procent.

Orsaken är som sagt inte bara klimatförändringarna och den minskade nederbörden, utan även att jordbruket kräver allt mer vatten. Trots detta har det andalusiska regionalstyret nyligen öppnat dörren för att legalisera illegala bevattningar intill Coto de Doñana, mot såväl den spanska regeringens som EU:s protester.