Enligt talesmän för sjukvårdarna, som citeras av Diario Sur, är personalstyrkan kraftigt underbemannad. Medan antalet bäddar på sjukhuset fördubblats är antalet läkare och sjukvårdare oförändrat. Överbelastningen går inte bara ut över personalen utan även patienterna, som tvingas utstå allt längre väntetider, speciellt på akutmottagningen.

Personalen på sjukhuset Costa del Sol befinner sig just nu i en övergångsfas, då den privata driften av offentligsjukhuset håller på att tas över av det andalusiska landstinget SAS. Belastningen på Marbellasjukhuset förvärras av att det nya offentligsjukhuset i Estepona ännu inte är i full drift.

Ledningen för sjukhuset förnekar att personalbristen skulle vara akut och hävdar att vårdpersonalen utökats med 25 procent sedan 2019. Diario Sur klargör dock att sjukhusledningen hänvisar till den totala vårdstyrkan på de tre allmänsjukhusen på västra Costa del Sol, som förutom Marbellasjukhuset inkluderar HAR i Estepona och CARE i Mijas.

Tillsammans uppges de tre sjukhusen i dagsläget ha 2.076 anställda, mot 1.630 för fyra år sedan. Då måste man ta i beräkning att Esteponasjukhuset inte var i drift 2019 och att den främsta personalökningen beror på bemanningen av HAR.