Expertsvar:2023-05-15 19:35:41

Det går inte längre. Endast icke EU-medborgare får det.
Richard Björkman/Sydkusten

2023-05-15 20:00:05
Ett helt korrekt svar från Richard Björkman.
Är man intresserad av vilka kort som finns för utlänningar av olika slag finns här en bra sammanställning. På engelska.
https://www.klevvera.com
Gunnar