Rapporten från Registradores publicerades 15 maj och visar att det under årets första kvartal såldes 161.024 bostäder i Spanien. Det var 7,2 procent fler än föregående kvartal, men två procent färre än samma period förra året. Bostadspriserna sjönk samtidigt med 1,5 procent under kvartalet, men har på årsbasis stigit med 4,6 procent.
–Den spanska marknaden som helhet är fortsatt relativt stabil, även om vi kan se en viss prisnedgång i det första kvartalet, säger Martin Posch som är affärsområdeschef för Fastighetsbyrån Utland.

För Posch utgör prisnedgången en oväntad trendvändning och han betonar att den varit särskilt stor på ögruppen Balearerna, i vilken Mallorca ingår. Det är den region i Spanien där priserna stigit mest på senare år, men mellan januari och mars i år sjönk fastighetspriserna med hela sju procent.

Andelen bostadsköp av icke spanjorer sjönk generellt under det första kvartalet och utgjorde 14,52 procent av alla fastighetsaffärer i Spanien. Svenskarna stod för sammanlagt 624 köp. Det motsvarade 2,67 procent av de utländska köpen i landet och var 14 procent färre än sista kvartalet förra året. På ett år har de svenska köparna sjunkit från femte till elfte plats. De tyska köpen var 15 procent färre under första kvartalet medan den brittiska marknaden stod för nio procent färre bostadsköp.
–Vi kan se att omvärldssituationen påverkar olika länder på olika sätt och det gäller även utländska köp i Spanien. Sedan kriget i Ukraina bröt ut är det tydligt att svenskarna tappar mer i köpkraft än andra nationer. Vi kan även se att Storbritannien och Tyskland nu tappar medan Polen och Ryssland ökar sin andel av köpen, tillägger Martin Posch.