Under vulkanutbrottets sista fas uppges gasbildningar i lavaströmmarna ha skapat tunnlar och grottor som är unika i världen. De flesta har inte kunnat kartläggas ännu, på grund av att det fortfarande är runt hundra grader varmt i dem, men flera har redan förstörts av grävskopor som brukas för att återupprätta infrastrukturen i området. Ett juridiskt vakuum möjliggör förstörelsen av det som i sig utgjort omfattande förödelse, men som för geologerna har ett unikt värde.

Enligt statliga Geologi- och gruvinstitutet IGME-CSIC blev deras tekniker förfärade när de nyligen skulle utföra undersökningar av de nyupptäckta grottorna och fann att flera av dem förstörts. Taket till en av de hittills funna grottorna hade raserats och hålrummet till stor del täppts igen med hjälp av grävskopor. Detta trots att såväl kommunstyrelserna i området som Cabildo de La Palma uppges ha varit införstådda redan i februari om förekomsten av de unika formationerna.

Forskaren vid IGME-CSIC Juana Vegas citeras av El País när hon säger att de grottor som bildats av lavan är en unik möjlighet för forskarna att studera effekterna av vulkanutbrottet. Det handlar inte bara om att formationerna i sig är hänförande, utan genom att studera dem kan forskarna göra banbrytande upptäckter som bland annat kan leda till att framtida vulkanutbrott kan förutspås tidigare.

Risken förefaller nu stor att det uppstår en svårlöslig konflikt mellan forskare som försvarar att lavaområdet till stor del ska skyddas och lokalbefolkningen som till varje pris vill återupprätta sina hem.