Både arbetsgivarna och fackföreningarna uppger att de är bekymrade för den rekordhöga sjukfrånvaron och efterlyser åtgärder. Framför allt uppmanas de olika försäkringskassorna att korta ner tiden för frånvaro vid skador.

Siffror från försäkringskassan Seguridad Social visar att antalet sjukfall har ökat de senaste åren och nått rekordhöga nivåer, åtminstone sedan 2007 då den nuvarande statistiken upprättades. Den genomsnittliga förekomsten av tillfälliga funktionshinder på grund av vanliga sjukdomar per tusen anställda - som enligt experterna är den mest tillförlitliga indikatorn - steg 2022 till 43,26 fall. Det kan jämföras med 34,1 fall 2019 och är mer än dubbelt så högt som 2012, det år då frånvaron var som lägst. Sedan dess har den ökat successivt, accelererad av pandemin. Det skriver El País.

Även den allmänna frånvaron per tusen arbetstagare nådde 2022 en rekordnivå på 32,58 fall, liksom antalet pågående ärenden för vanliga sjukdomar under året, som uppgick till 6,87 miljoner. Det kan till viss del skyllas det höga antalet anställda i Spanien, 17,34 miljoner, men 2007, med 600 000 färre anställda, var antalet sjukskrivna över en miljon lägre. Vid slutet av 2022 var 768.094 anställda sjukskrivna, vilket också det är den högsta siffran någonsin.

Tendensen bekräftas av en annan rapport från sjukförsäkringsbolaget Adecco. Den påvisar att vanliga sjukdomar är den främsta orsaken till frånvaro från arbetet och att de ökade kraftigt under 2022. Exempelvis har det genomsnittliga antalet frånvarodagar per anställd ökat med 19,6 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar 2,3 dagar mer.

Fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och experter är överens om att tendensen är bekymmersam och efterlyser åtgärder. Å ena sidan pekar representanter för fackföreningarna på problemet med väntetider för vård, särskilt primärvård, som en viktig orsak till ökningen av sjukfall. De föreslår investeringar och förbättringar inom hälso- och sjukvården för att minska vårdköerna och därigenom reducera sjukfrånvaron. Å andra sidan framhåller arbetsgivarorganisationerna att en stark arbetsmarknad också spelar en roll i denna ökning. Argumentet är att fler arbetstillfällen och mindre rädsla för att förlora jobbet ökar benägenheten att ta ledigt vid mindre allvarliga sjukdomar. Arbetsgivarna kräver därför en mer aktiv roll av försäkringskassorna som bidrar till att minska frånvaroperioderna.