Representanter för de största hotellkedjorna på Gran Canaria diskuterade nyligen utmaningarna inför resten av året. José Alba, VD för hotelldivisionen på Lopesan Hotels & Resorts, belyste att de under maj och juni sett en nedgång med 18 procent i antalet bokningar. Trots detta var beläggningen något bättre än förväntat, vilket hjälpte dem att balansera situationen.

Enligt Alba har de upplevt en minskning på elva procent av tyska turister och 30 procent av de skandinaviska, jämfört med nivåerna 2016 och 2017. "Vi ser inte en extremt ljus framtid", medger han, "och vi måste arbeta på att diversifiera marknaden." Han uppmanar Gran Canarias turismbyrå att fortsätta arbeta för att attrahera nya marknader, särskilt från öst, skriver Canarias7.

Manuel Gruñeiro, utvecklingsdirektör vid Be Cordial Hotels, var optimistisk inför framtiden för sektorn. Han noterade att situationen nu är mycket annorlunda jämfört med 2016 och 2017, som påverkades starkt av den arabiska våren, vilket ledde till onormalt hög beläggningsgrad. Gruñeiro insisterade dock på att branschen behöver anpassa sig till nya tider och arbeta ständigt med att förbättra sina erbjudanden.

Juan Francisco Hernández, regional försäljningsdirektör för Barceló Hotel Group, uttryckte också optimism inför framtiden. Trots vissa svårigheter, som en trög maj månad, förväntar han sig förbättringar under de kommande månaderna.

Avslutningsvis konstaterade José María Mañaricua, operationschef på Gloria Palace och ordförande för FEHT, att Gran Canaria hittills under året ligger 2 procent under 2019 års siffror, medan Tenerife är åtta procent över samma jämförelsesiffror.