Nästan nio miljoner människor i Spanien påverkas nu av begränsningar i vattentillförseln till följd av den omfattande torkan. Bland de mest drabbade regionerna finns Katalonien och Andalusien, där minst 600 kommuner har infört begränsningar och till och med avstängningar av vattentillförseln under nattetid. Det skriver tidningen El País.

I den lilla staden El Borge, Málaga, har invånarna upplevt avbrott i vattentillförseln varje natt i över en månad. Anledningen är att det lokala vattentornet behöver tid för att fyllas på så att invånarna kan ha vatten under dagen. Den damm som staden förlitar sig på, La Viñuela, är nu nere på bara 8,6 procent av sin kapacitet, vilket är rekordlågt. Enligt Greenpeace finns det över hundra andra städer och byar i Andalusien som upplever liknande problem. Tillsammans med Katalonien, där nästan 500 områden har förklarats i ett "exceptionellt" tillstånd, påverkas över 8,7 miljoner människor av vattenbegränsningarna.

Greenpeace menar att klimatförändringar och dålig vattenhantering orsakar stora problem inte bara för landskap och ekosystem utan även för människor. Intensivjordbruk och boskapsskötsel är samtidigt en stor del av problemet, då de förbrukar cirka 80 procent av vattenresurserna. Torkan påverkar också viltlivet, där vattenpunkter har installerats i Andalusien för att förhindra att djur dör av törst, samt turismindustrin som lider av de tomma dammarna.

Katalonien är särskilt hårt drabbat av torkan. Hela 495 kommuner i regionen har nu någon form av vattenbegränsning, som varierar från att förbjuda bevattning av gator med dricksvatten till restriktioner på bevattning av trädgårdar eller tvätt av bilar. Den ihållande torkan har även tvingat fram en nödsituation i 22 kommuner i Girona. Enligt Greenpeace kan situationen bli ännu värre, speciellt om det inte kommer något regn snart.

Vattenbristen i Spanien har drivit många städer till drastiska åtgärder. Nattetid stängs vattenförsörjningen av i över fyrtio städer i Andalusien, den region som hittills drabbats hårdast. I Vélez-Málaga, med cirka 80.000 invånare – en siffra som fördubblas under semestertider i augusti, upplever invånarna nattliga avbrott i vattenleveransen, och enligt kommunen är dessa avbrott oundvikliga för att säkra stadens vattenförsörjning.

Beslutet att inleda avbrotten fattades i juli på rekommendation från regionstyret i Andalusien. Målet är att minska vattenförbrukningen med 20 procent, inte bara i Vélez-Málaga utan även i närliggande kommuner. De förlitar sig på reservoaren La Viñuela, vars vattenreserver som sagt är kritiskt låga. Den rymmer i dagsläget 14 kubikhektometer och det är osäkert hur länge vatten från denna källa kan användas av hälsoskäl.

För att avhjälpa situationen får Axarquía-området nu vattenförsörjning från Málaga och floden Chíllar. Trots detta är resurserna otillräckliga för den nuvarande konsumtionen, vilket kan förvärras i framtiden. Som en lösning har den spanska regeringen annonserat en investering på cirka 100 miljoner euro för att bygga en avsaltningsanläggning i området. Även om ett avtal har undertecknats med de andalusiska regionmyndigheterna återstår fortfarande att fastställa anläggningens exakta plats, liksom tidsramen för projektet.

Málaga stad har nyligen infört egna vattenrestriktioner, som inkluderar avstängda stranddushar. Denna åtgärd syftar främst till att öka medvetenheten om vattenbristen, då strandduscharna bara står för 0,24 procent av stadens totala vattenförbrukning.

Andalusiens regionhuvudstad Sevilla har också haft sin beskärda del av problemen. Även om kommunen har tillräckligt med vattenreserver för det kommande året planerar styret att granska sina vattenbesparingsåtgärder nästa månad. Åtgärder har redan vidtagits för att minska vattenförbrukningen från 116 liter per person till 90 liter.

I Galicien, särskilt i fyra kommuner i A Mariña-området, har det införts förbud mot icke-essentiell användning av dricksvatten, såsom bevattning av trädgårdar eller tvätt av bilar. Som på många andra platser har här bristen på nederbörd kombinerats med ökad konsumtion under turistsäsongen.

I Extremadura har nio kommuner i Tentudía-området nattliga avbrott i dricksvattentillförseln och det har också införts förbud att vattna grönområden eller rengöra gatorna. Restriktionerna inkluderar förbud tvätt av fordon liksom påfyllning av både offentliga och privata pooler. På dessa platser har vattenförbrukningen begränsats till 189 liter per person och dag.

Sommarturismen och den pågående torkan i Pyrenéerna har tvingat myndigheterna att leverera vatten med tankbilar till samhällen som saknar tillräckliga vattenresurser. I Huesca-provinsen har brandmän tillhandahållit byn Nachá med 21.000 liter vatten och även levererat 14.000 liter vatten till samhället Aguinaliu.

På Mallorca har kommunen Deià sett sig tvungen att begränsa vattenförsörjningen på grund av den ökade efterfrågan från sommarturister. Den aktuella vattenkonsumtionen uppgår till 600 ton dagligen, medan endast 170 ton är tillgängliga från källan Font des Molí. Situationen är så allvarlig att den kompletterande tillförseln med tankbilar knappt räcker till, vilket innebär att det inte går att garantera vattenförsörjningen till alla invånare.

Samma problem har uppståt på ön Menorca. Där har kommunen Ciutadella beslutat att tillfälligt avbryta dusch- och fotbadstjänsterna på sina stränder.

Allt detta belyser behovet av att vara medvetna om vattenbristen och nödvändigheten att vidta åtgärder för att bevara denna värdefulla resurs. Många experter varnar för att undantagssituation snarare kan bli normen, om ingenting görs för att råda bot på problemet.