Gneisenau var ett tyskt utbildningsskepp på uppdrag att hämta den tyska ambassadören från Marocko, när det hamnade i en plötslig och oväntad sydostlig storm utanför Málaga den 16 december 1900. Totalt fanns 466 personer ombord, några av dem näst intill barn som utbildades för att bli sjömän i den kejserliga flottan.

Den våldsamma stormen tvingade besättningen att evakuera skeppet, vilket resulterade i kaos när livbåtarna kastades omkring av de våldsamma vågorna. Till slut slungades skeppet mot kajen, där det strandade på klipporna och sjönk. Trots de svåra förhållandena mobiliserade Málagaborna sig för att rädda besättningen, organiserade räddningsgrupper och kastade rep till de sjömän som kämpade mot vågorna och klipporna.

Även om räddningsinsatserna var heroiska omkom 41 tyska sjömän i tragedin, inklusive skeppets kapten Krestchmann. Hundratals andra besättningsmedlemmar skadades. För att hedra Málagabornas insatser beviljade den spanska drottningen María Cristina ett år senare staden titeln "Muy Hospitalaria" (Mycket gästvänlig).

Sju år efter tragedin drabbades Málaga av en svår översvämning som orsakade stor fördödelse, inklusive förstörandet av Santo Domingo-bron. Som tack för Málagas insatser vid Gneisenau-tragedin finansierade de tyska myndigheterna en ny bro. Den har blivit känd som "Puente de los Alemanes" (Tyskarnas bro).

Ett mausoleum skapades för att hedra de omkomna sjömännen från Gneisenau, som vilar i den Engelska kyrkogården i Málaga. Tyska folket skänkte å sin sida gåvor till staden, som uppskattning för invånarnas hjälteinsatser. Händelsen markerade början på ett unikt och bestående band mellan Málaga stad och Tyskland.