Expertsvar:2023-09-10 10:56:14

Det finns ingen lag som förhindrar att en 19-åring med svenskt körkort kan köra en spanskregistrerad bil. Däremot bör ni kolla upp om er bilförsäkring täcker så pass unga/orutinerade förare.
Mats Björkman/Sydkusten

2023-09-11 07:42:06
Tack för snabbt och klargörande svar. Kontaktar vårt försäkringsbolag.
Kent