De anmälda livsmedelskedjorna är Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl och Mercadona. Enligt en undersökning som gjorts av Facua har dessa kedjor höjt priset på enlitersflaskor av sina egna märken Vírgen Extra med nio procent i november. Prisökningarna uppges följa ett mönster, med nästan identiska höjningar hos de utpekade kedjorna.

Mönstret tillskrivs även andra olivoljeprodukter, som trelitersdunkar och enlitersflaskor av olivolja av lägre kvalitet, där priserna har standardiserats över alla kedjor. Denna praxis speglar enligt Facua en strategi för parallell prissättning och är inte kopplad till reella ökningar i produktionskostnaderna.

Dessutom, med hänvisning till ett särskilt dekret som förbjuder ökningen av vinstmarginalerna på vissa livsmedel, inkluderat olivolja, till slutet av året anser Facua att prisökningarna är direkt olagliga.