2023-11-14 11:54:00
Kostnaden för att ansluta fastigheten till nätet beror på hur lång från närmaste elkabel huset ligger och vilket bolag som äger nätet och sedan vill kommunen ha betalt för att koppla upp
Så ta reda på dessa saker så får du en uppfattning av vad det kommer att kosta
Torbjörn Klasson

2023-11-14 15:40:41
Ok, tusen tack Torbjörn! Då vet jag i vilken ände jag ska börja! // Malin
Malin G

2023-11-21 20:10:55
Om det finns el och vatten framdraget till tomtgränsen nära huset, hur mycket kostar anslutningsavgiften då på ett ungefär för el och vatten (mellan tummen och pekfingret)?
Katarina