De skärpta restriktionerna infördes 14 november och är motiverade av den utdragna torkan och de sinande vattentillgångarna i Málagaprovinsens reservoarer. Kommunrådet i Marbella med ansvar för renhållning och offentliga parker och trädgårdar, Diego López, meddelar att de nya åtgärderna innebär förbud av bevattning av grönområden och spolning av gator, samt påfyllning av simbassänger.

Den lokala dammen La Concepción, som förser stora delar av västra Costa del Sol med vatten, uppges ha tillgångar för endast cirka sex till sju veckor. För närvarande är dammen i Istán fylld till 27,4 procent av sin kapacitet, vilket motsvarar 15,76 kubikhektometer vatten.

Specifika förbud inkluderar bevattning av trädgårdar, grönområden och sportplatser, oavsett om de är offentliga eller privata, samt användning av dricksvatten för gatutvätt, utom där det är nödvändigt av hälsoskäl. Det införs också förbud mot att fylla eller återfylla privata pooler, användning av offentliga duschar och biltvätt, det senare såvida det inte sker vid offentliga anläggningar som har återvinningssystem.

För att lindra effekterna av dessa förbud har kommunen upprättat ett särskilt system för bevattning av grönområden med återanvänt vatten nattetid. Diego López betonar vikten av att bevara Marbellas naturliga arv, inkluderat dess grönområden, och uppmuntrar till samarbete från allmänheten för att uppnå det nödvändiga vattenbesparingsmålet.

Kommunledningen kommer också att göra informationskampanjer för att uppmuntra till vattenbesparande åtgärder, som att stänga kranen vid tandborstning och när man diskar, samt att endast använda tvättmaskiner och diskmaskiner när de är fulladdade.