De planerade uppsägningarna är de första i Telefónica sedan 2011. Det ERE-programmet berörde 6.830 anställda och ledde till omfattande kritik, på grund av dess kostnader för staten trots företagets betydande vinster vid den tiden. Det ledde till att Telefónica sedan 2015 valt att genomföra planerade personalminskningar genom incitamentsbaserade frivilliga avgångar, som inte belastar staten ekonomiskt. Dessa åtgärder har lett till att 11.300 anställda lämnat företaget genom tre olika frivilliga avgångsprogram de senaste åren. Det skriver El País.

Anledningen till att regelrätta uppsägningar nu åter tillämpas har inte klargjorts till en början av ledningen för Telefónica och det är ännu oklart om detta kommer att innebära en kostnad för staten. Diskussioner mellan företaget och fackföreningarna pågår, med nästa möte planerat till den 30 november.

Telefónica förväntas avsätta över en miljard euro för att täcka kostnaderna för dessa uppsägningar. Denna åtgärd kommer under en tid av osäkerhet kring företagets ägarskap, efter att Saudi Telecom Company (STC) förvärvade en betydande aktiepost. Detta har i sin tur lett till spekulationer om att den spanska regeringen kan överväga att återinvestera i företaget, via Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).