Forskare vid Basque Centre for Climate Change (BC3) och Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) tillskriver de minskade utsläppen Spaniens anmärkningsvärda utveckling inom förnybar energi. För första gången har i år mer än hälften av Spaniens elektricitet genererats av förnybara källor. Det har lett till att utsläppen av växthusgaser, som bidrar till klimatkrisen, nått historiskt låga nivåer.

BC3 beräknar att Spaniens växthusgasutsläpp i år kommer att vara 7,5 procent lägre än 2022. Det markerar en återgång till en nedåtgående trend efter pandemins inverkan och efterföljande utsläppsökningar. Denna nedgång i utsläpp sker trots en förväntad ekonomisk tillväxt på över två procent, vilket visar att ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp inte längre behöver gå hand i hand. Det skriver tidningen El País.

Enligt forskarnas beräkningar kommer 2023 års utsläpp att landa på 271,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket skulle vara de lägsta årliga utsläppen sedan mätningarna började. Dessa siffror är dock preliminära och de officiella siffrorna väntas publiceras under andra halvåret 2024.

Även om betydande framsteg gjorts pekar Mikel González-Eguino, forskare vid BC3, på att det fortfarande återstår mycket arbete för att nå Spaniens klimatmål för 2030. Han understryker att det krävs fortsatta ansträngningar för att minska utsläppen i denna takt under det kommande decenniet.

Transportsektorn är fortfarande ett område där framsteg saknas. Trots en minskning av utsläpp från oljederivat med ungefär fem procent, har transportsektorn inte bidragit till denna minskning i någon större utsträckning. Konsumtionen av diesel, bensin och flygbränsle ökar fortfarande inom vissa delar av transportsektorn.

Under 2023 har förnybar energi slagit rekord i Spanien. Red Eléctrica rapporterar att 50,8 procent av landets elektricitet har producerats från förnybara källor, en ökning med nästan nio procentenheter jämfört med 2022. Vindkraft täckte 24 procent av efterfrågan, solenergi 14 procent, och vattenkraft 9,5 procent.