Mónica García har kallat till en konferens med de autonoma hälsovårdsmyndigheterna på måndag den 8 januari för att diskutera återinförandet av obligatoriska munskydd i vårdinrättningar. Orsaken är en kraftig ökning av influensafall och andra luftvägsvirus, som Covid-19, vilket har skapat extremt tryck på såväl primärvård som akutsjukvård. I Valencia, Katalonien och Murcia har påbudet på munskydd redan återinförts, medan andra regioner än så länge bara rekommenderar det. Det skriver tidningen Canarias7.

Antalet luftvägsinfektioner har ökat från 526 till 953 fall per 100.000 invånare under de sista tre veckorna i december. Beräkningarna är att influensafallen kommer att fortsätta öka och nå sin topp kring mitten av januari.

Ett annat viktigt ämne för mötet är att diskutera varför årets influensavaccinationskampanj inte levt upp till förväntningarna. Vaccinationen har rekommenderats för alla över 60 år och riskgrupper, men uppslutningen har varit lägre än tidigare år. Detta tillskrivs delvis en trötthet efter pandemin och att tidigare kampanjer sammanföll med covidvaccinationer, vilket ökade resultatet.

Hälsovårdsministern vill redan nu utarbeta tillsammans med de regionala myndigheterna åtgärdsplaner inför kommande vintrar, för att förhindra nya kollapser i sjukvårdssystemet på grund av epidemier.