Endast rikligt med nederbörd de närmaste tre månaderna uppges kunna förebygga en omfattande vattenbrist till sommaren. Varken november eller december, som normalt är årets regnrikaste månader på Costa del Sol med omkring 100 millimeter regn, kom i närheten av dessa nivåer. Nu står hoppet till de tre kommande månaderna. Januari, som vanligtvis bidrar med 69 millimeter, februari med 60 millimeter och mars med 52 millimeter, blir enligt tidningen Diario Sur avgörande för provinsens vattenresurser.

Den akuta vattenbristen har lett till att flera nödåtgärder övervägs, som sammanlänkningar av vattenbassänger, portabla avsaltningsanläggningar och till och med vattenimport via båtar. Dessutom finns planer för att återupprätta grundvattennivåer med renat vatten.

Jesús Riesco, chef för meteorologiska centret Aemet i Málaga, uttrycker oro över den fortsatta torkan. Trots att januari och februari historiskt sett är regnrika månader, finns det ingen garanti för att nederbörden kommer att vara tillräcklig för att mildra torkan. De första veckorna av januari har hittills inte levt upp till förväntningarna.

Meteorologernas prognoser ger en blandad bild. Det finns en viss chans för regn under januari, men osäkerheten är stor. Dessutom indikerar uppgifter från Copernicus-programmet att inledningen av 2024 kan bli varmare än normalt.

I dagsläget har 13 av provinsens drygt hundra kommuner, med nästan 180.000 invånare, infört vattenrestriktioner. Detta speglar den allvarliga vattenbrist som området står inför, om det inte kommer tillräckligt med regn under de närmaste månaderna.