Flera autonoma regioner har på eget bevåg redan infört krav på munskydd men det nåddes ingen allmän konsensus vid det möte som hölls den 8 januari mellan hälsovårdsdepartementet och de regionala vårdstyrelserna. Katalonien, Aragonien, Valenciaregionen och Murcia har redan infört påbudet och till dessa sällar sig den 9 januari Asturien och Kanarieöarna. Skälet är den explosiva spridningen av smittsamma luftvägssjukdomar som säsongsinfluensan och Covid-19.

Trots att vårdmottagningar runt om i landet i dagsläget är överbelastade åberopar regioner som Madrid och Andalusien att munskyddet endast ska vara en rekommendation, såvida inte hälsovårdsdepartementet uppvisar någon rapport som motiverar påbudet. Hälsovårdsministern Mónica García uppger att det redan är vetenskapligt bevisat att munskyddet är effektivt i förebyggande syfte mot luftvägssjukdomar och betonar att det räcker med att en majoritet av de autonoma regionerna stödjer beslutet för att införa rikskrav. Under coronapandemin drevs flera förebyggande beslut igenom på det sättet, trots hårt motstånd från främst regionstyret i Madrid.

Munskyddskravet blir riksomfattande från och med onsdag den 10 januari på sjukhus och vårdmottagningar. På vårdhem och apotek rekommenderas brukat av munskydd, men är tills vidare inte obligatoriskt.