Det nya projektet syftar till att använda vatten från reningsverket i östra Marbella för att fylla på sinande akvifer. Konkret planeras att uppföra en konstgjord våtmark, som ska bidraga till att säkra grundvattnet. Vattnet kommer att genomgå en biologisk reningsprocess i den artificiella våtmarken, innan det överförs till en damm. Från den senare filtreras vattnet i sin tur genom ett organiskt reaktivt lager ner till grundvattennivån. Det skriver La Opinión de Málaga.

Projektets mål är att tillföra 50.000 kubikmeter regenererat vatten per år, vilket skulle innebära en ökning med 15 procent av de underjordiska vattenresurserna i området. Dessutom förväntas projektet minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen med 99 procent, motsvarande 223.050 kilowattimmar per år, respektive 89,22 ton.

Arbetet, som har tilldelats företaget Estudios Técnicos Vicenor SL, beräknas vara färdigt inom fem månader, varav tre månader är avsatta för konstruktion. Projektets totala kostnad uppgår till drygt 241.000 euro.

Life Matrix-projektet är en del av EU:s Life-program. Västra Costa del Sol har valts som plats för detta pilotprojekt på grund av områdets höga turism och vattenstress, med särskilt stor vattenefterfrågan under sommarmånaderna.